Ναυταθλήματα 2019

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 τα παιδιά των Ε΄ τάξεων μετείχαν σε πρόγραμμα με ναυταθλήματα.