15 Ιανουαρίου 2020 - Επίσκεψη Ε΄ τάξης στην Παλιά Λευκωσία

Στις  15 Ιανουαρίου 2020, τα παιδιά της Ε΄ τάξης επισκέφθηκαν την Παλιά Λευκωσία είχαν ξενάγηση από ξεναγό του Δήμου Λευκωσίας