Ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Το τμήμα Στ'2 του σχολείου μας διοργάνωσε τη γιορτή για την επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να μάθουν μέσα από κείμενα και δραματοποιήσεις σημαντικούς σταθμούς της Κυπριακής Ιστορίας.