Εκπαιδευτική και Ψυχαγωγική Εκδρομή Α' τριμήνου

Στις 15 Νοεμβρίου 2016 το σχολείο μας πραγματοποίησε την Εκπαιδευτική και Ψυχαγωγική εκδρομή Α' Τριμήνου. Στόχος του εκπαιδευτικού μέρους της εκδρομής ήταν να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με χώρους που συνδέονται άμεσα με την πολιτισμική και πολιτιστική ταυτότητα μας. Συγκεκριμένα η κάθε τάξη επισκέφθηκε:

  • το Πρωτοβιομηχανικό Εργαστήριο στην Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας (Α' τάξη)
  • το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης στο Γέρι (Β' τάξη)
  • το Μνημείο Αγνοουμένων και την Εκκλησία του Αγίου Αλεξάνδρου στα Πυργά (Γ' Τάξη)
  • τον Νερόμυλο στο Δάλι (Δ' τάξη)
  • τον Άγιο Σωζόμενο (Ε' και Στ' τάξη)

Στη συνέχεια τα παιδιά έφαγαν, έπαιξαν και χάρηκαν τη μέρα τους στους Ευκάλυπτους του Δαλιού.