Έρευνα για την ασφάλεια στους σχολικούς χώρους

Τα παιδιά του σχολείου μας σε συνεργασία με τους τεταρτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες, που φιλοξενήθηκαν στην α' φάση της Σχολικής Εμπειρίας στο σχολείο μας, πραγματοποίησαν έρευνα για τα θέματα της ασφάλειας στο σχολικό χώρο. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και τα μέτρα προστασίας παρουσίασαν στα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου στις 27 Οκτωβρίου 2016.