Διαδραστική διάλεξη για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

Στις 3 Φεβρουαρίου 2017 τα παιδιά της Ε' και Στ' τάξης είχαν την ευκαιρία να μετέχουν σε μια διαδραστική διάλεξη που έχει ετοιμάσει λειτουργός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με θέμα την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Η διαδραστική διάλεξη είχε στόχο την ομαδική εμπλοκή των παιδιών σε ένα παιχνίδι γνώσεων, ώστε να μάθουν σημαντικά στοιχεία για το διαδίκτυο και την ασφαλή χρήση, όπως επίσης να αναγνωρίσουν παρανοήσεις που είχαν σ' αυτό το θέμα και να τις διορθώσουν.

Στη διάλεξη προσκλήθηκαν και οι γονείς των παιδιών της Ε' και Στ' τάξης του σχολείου. Οι γονείς που είχαν παρευρεθεί συμμετείχαν μαζί με τις ομάδες των παιδιών τους σε όλες τις δραστηριότητες, μαθαίνοντας και οι ίδιοι σημαντικά στοιχεία, τα οποία ίσως αγνοούσαν.