Προβολή ταινίας

Το σχολείο μας οργάνωσε την προβολή της ταινίας "Ζωούπολη" (ZOOTOPIA) στις 7 Μαρτίου 2017, καλύπτοντας παράλληλα διαφορετικούς στόχους, που έχει θέσει.

Τα παιδιά παρακολουθώντας τη συγκεκριμένη ταινία, συμμετείχαν σε μια ευχάριστη δράση, με αφορμή τη "Μέρα κατά της Βίας" (6 Μαρτίου), ενώ το περιεχόμενο της ίδιας της βραβευμένης ταινίας, λειτουργούσε ως ένα "άτυπο μάθημα" Αγωγής Υγείας. Θεματικό άξονας της ταινίας ήταν η ρατσιστική αντιμετώπιση της πρωταγωνίστριας από άλλα πρόσωπα της ταινίας, η εκφοβιστική συμπεριφορά που της ασκούσαν και τα στερεότυπα, που καθόριζαν τις στάσεις και τη συμπεριφορά των προσώπων της ιστορίας. Ο αγώνας της για να πετύχει τους στόχους της, οδήγησε σε ανατροπή των στερεότυπων, όπως και σε αναγνώριση της αξίας της.

Η προβολή πραγματοποιήθηκε με φιλανθρωπικό προσανατολισμό. Δεν ορίστηκε είσοδος για την ταινία, αλλά τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τις προσωπικές τους εισφορές για τη φιλανθρωπική οργάνωση "ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ, ΜΙΑ ΕΥΧΗ" πριν ή και μετά την ταινία. Εισπράχθηκε ένα σεβαστό ποσό, το οποίο και θα παραδοθεί σε μοτοσυκλετιστές που θα κάνουν πορεία αγάπης για τη φιλανθρωπική αυτή οργάνωση.