Άσκηση Πολιτικής Άμυνας

Πραγματοποιήθηκε με ακρίβεια και συνέπεια η άσκηση πολιτικής άμυνας για αντιμετώπιση πιθανού περιστατικού πυρκαγιάς. Η άσκηση έγινε στις 10 Μαρτίου 2017.

Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί ακολούθησαν το σχέδιο δράσης που προνοείται σε περίπτωση πυρκαγιάς, αναλαμβάνοντας κάθε αναγκαίο μέτρο και τηρώντας την πρέπουσα συμπεριφορά.