Γονείς και Παιδιά στο ίδιο θρανίο κάνουν Μαθηματικά

Στις 25 Απριλίου 2017 οργανώθηκε στο σχολείο μας, σε συνεργασία με λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η δράση "Γονείς και Παιδιά στο ίδιο θρανίο κάνουν Μαθηματικά" για τα παιδιά και τους γονείς της Στ' τάξης. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να περάσουν από ποικιλία μαθηματικών δραστηριοτήτων που ενεργοποιούν σύνθετες νοητικές λειτουργίες. Σύνθεση σχημάτων, επίλυση και συγγραφή προβλήματος, ντόμινο, παιχνίδια με κάρτες και "αποκωδικοποίηση" εννοιών ήταν μερικές από τις ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, που ενθουσίασαν παιδιά και γονείς. 

Οι δραστηριότητες ακολουθούσαν αυστηρό χρονοδιάγραμμα και κρατούσαν σε εγρήγορση για επίτευξη του κάθε στόχου τόσο τα παιδιά όσο και τους γονείς. Παιδιά και γονείς άλλοτε λειτουργούσαν ως συνεργάτες και άλλοτε ως ανταγωνιστές.

Η ικανοποίηση του σχολείου για το ενδιαφέρον και την προσέλευση των γονέων ήταν μεγάλη!

 

Στις 29 Μαΐου 2017 οργανώθηκε στο σχολείο μας η δράση "Γονείς κια Παιδιά στο ίδιο θρανίο κάνουν Μαθηματικά'' για τους γονείς της Δ' τάξης, και πάλι σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Οι γονείς είχαν την ευκαιρία να γίνουν και πάλι ''παιδιά'' παρέα με τα παιδιά τους για να συνεργαστούν και να ανταγωνιστούν στις εναλλασσόμενες μαθηματικές δραστηριότητες.

Η δράση άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους γονείς, επισημαίνοντας πως θα επιθυμούσαν την επανάληψή της, αφού μέσα απ' αυτήν είχαν μάθει πάρα πολλά!