Ποδηλατική πορεία ΚΟΑ

Το σχολείο μας συμμετείχε στον έρανο για ενίσχυση του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος. Τα παιδιά δίνοντας το ένα ευρώ, σύμφωνα με την προκήρυξη του εράνου, συγκέντρωσαν ένα ποσό, το οποίο παραδόθηκε στους ποδηλάτες της Ποδηλατικής Πορείας ΚΟΑ.