Επίσκεψη σε συσκευαστήριο λαχανικών και σε σημείο πράσινης ενέργειας

Τα προγράμματα ''Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα σχολεία'', όπως και τα πρόγραμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έδωσαν στην ευκαιρία στα παιδιά να κάνουν σχετικές επισκέψεις, μέσα από τις οποίες τα βιώματα θα συμβάλουν αποτελεσματικά στη διαμόρφωση στάσεων πάνω στα συγκεκριμένα θέματα.

Τα παιδιά της Α', Β' και Στ' τάξης επισκέφθηκαν το συσκευαστήριο λαχανικών και μυρωδικών ''Alion''. Στο χώρο, αφού τα παιδιά έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής-καθαριότητας, μπήκαν στο χώρο του συσκευαστηρίου, όπου ξεναγήθηκαν στους χώρους των ψυγείων των παραληφθέντων προϊόντων. Επίσης, παρατήρησαν τη διαδικασία καθαρισμού και διαλογής των λαχανικών, τα δωμάτια στα οποία πλένονται και απολυμαίνονται οι ''έτοιμες σαλάτες'', όπως και τα ψυγεία, όπου φυλάγονται. Τα παιδιά χάρηκαν τη δοκιμή έτοιμων σαλάτων, ενώ το συσκευαστήριο ''Alion'' κέρασε τα παιδιά συσκευασμένα φρούτα.

Στη συνέχεια τα παιδιά της Στ' τάξης επισκέφθηκαν το ''Πράσινο Σημείο Γερίου'', στο οποίο είναι εγκατεστημένος εξοπλισμός παραγωγής πράσινης ενέργειας, από το Ερευνητικό Κέντρο ΚΟΙΟΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα παιδιά της Στ' τάξης παρατήρησαν από κοντά τα φωτοβολταϊκά και την ανεμογεννήτρια. Ο ερευνητής, που μίλησε στα παιδιά, εξήγησε για τον καινοτόμο τρόπο με τον οποίο φυλάσσεται και μετατρέπεται ο ηλεκτρισμός που παράγεται από την αιολική ενέργεια.