Συνάντηση γνωριμίας γονέων - εκπαιδευτικών

Στις 11 Οκτωβρίου 2017 γονείς και εκπαιδευτικοί μπήκαν στις τάξεις η ώρα 18:30 για να γνωριστούν και να ενημερωθούν για ζητήματα που αφορούν τα παιδιά τους. Στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν όλοι για να κοινωνικοποιηθούν στη δεξίωση που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Γονέων.