Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα στο ΚΠΕ Πεδουλά

Τα παιδιά της Στ' τάξης ταξίδεψαν μέχρι την κοινότητα Πεδουλά, όπου θα μετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική των σπιτιών στον Πεδουλά.

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα ξεκίνησε από τις αίθουσες του παλιού Δημοτικού Σχολείου Πεδουλά και εξελίχθηκε με μελέτη πεδίου στην κοινότητα. Τα παιδιά, περιδιαβάζοντας στην κοινότητα, είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν, να επισημάνουν και να συζητούν χαρακτηριστικές επιλογές που έκαναν οι κάτοικοι του χωριού κατά την κατασκευή των σπιτιών τους, ώστε να εξοικονομούν φυσικούς πόρους, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη χρήση τους.

Ήταν άλλη μια ξεχωριστή μέρα για τα παιδιά, άμεσα συνδεδεμένη με τη δουλειά που γίνεται μέσα στις σχολικές αίθουσες.