Παιχνίδια αυλής

Τη Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017, ξεκίνησε το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών κατά τα διαλείμματα. Τα παιδιά, ακολουθώντας συγκεκριμένο πρόγραμμα, απασχολούνται ανά εβδομάδα με συγκεκριμένα παιχνίδια.

Η πρώτη μέρα γέμισε με ενθουσιασμό και χαρά τα παιδιά.