Χοιροκοιτία

Τα παιδιά της Γ' τάξης, αφού μελέτησαν σε βάθος τη νεολιθική εποχή και τα νεολιθικά οικοδομήματα, αξιοποίησαν κριτικά τη γνώση και με εφόδιο τη δημιουργικότητα, κατασκεύασαν τα δικά τους νεολιθικά οικοδομήματα. Η θετική διάθεση, η εργατικότητα και ο ενθουσιασμός των παιδιών, οδήγησαν στα άρτια αποτελέσματα που φαίνονται στις φωτογραφίες.

Στις 23 Μαρτίου 2017 τα παιδιά της Γ' τάξης επισκέφθηκαν τους νεολιθικούς οικισμούς της "Χοιροκοιτίας" και της "Τέντας", όπου είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικές δράσεις, συναφείς με το μάθημα της Ιστορίας, όπως και με τις δράσεις για την επίτευξη του 3ου στόχου για τον πολιτισμό μας. Τα παιδιά μέσα από τις δραστηριότητες αυτές απεκόμισαν βιώματα, εμπειρίες μοναδικές. Η νεολιθική εποχή ζωντάνεψε εμπρός τους, ενθουσιάζοντάς τα.