Εργαστήρια Ρομποτικής

Τα παιδιά του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία στις 18,19 και 20 Απριλίου να μετέχουν σε εργαστήρια ρομποτικής. Συγκεκριμένα, τα παιδιά Β'-Στ' τάξης παρακολούθησαν αρχικά μια διαδραστική παρουσίαση, κατά την οποία εξοικειώθηκαν με την έννοια της ρομποτικής και της σημασίας της στη ζωή μας. Στη συνέχεια συμμετείχαν ενεργητικά σε εργαστήρια ρομποτικής.