Ημερίδα του προγράμματος Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης

Το σχολείο μας κατά τη φετινή σχολική χρονιά μετείχε στο πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Υποστήριξη της Επαγγελματικής Μάθησης.

Το σχολείο μας, με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, έχει οργανώσει δράσεις για την επιμόρφωση του προσωπικού από ειδικούς επιστήμονες, με εφαρμογή πρακτικών στην καθημερινή μαθησιακή διαδικασία, ώστε οι στόχοι που το ίδιο το προσωπικό είχε θέσει να επιτευχθούν.

Κατά την Ημερίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης, το σχολείο μας κλήθηκε να μετέχει με παρουσίαση χρήσιμων πρακτικών από εκπαιδευτικούς του σχολείου και με αφίσα, μέσα από την οποία αναδεικνυόταν το πρόγραμμα που είχαμε εφαρμόσει.