Πρόγραμμα Κυβερνοασφάλειας

Η KPMG στο πλαίσιο του προγράμματος Cyber Days παρουσίασε στα παιδιά βασικούς κανόνες ασφάλειας στο διαδίκτυο, ένα θέμα το οποίο προβληματίζει γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά. 

Το διαδίκτυο, ως μέρος της καθημερινότητας και της ζωής όλων, θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο με προσθετική αξία στη ζωή μας, περιορίζοντας κάθε αρνητική του συνέπεια και κυρίως τους κινδύνους στους οποίους εκθέτει τους χρήστες του.