Αγνοούμενοι - Η διαδικασία εξακρίβωσης της τύχης τους

Μεταξύ των δράσεων που προγραμματίστηκαν για τον υπό έμφαση στόχο ''Γνωρίζω, Δεν ξεχνώ και Αγωνίζομαι'' περιλαμβάνεται και η παρουσίαση από μέλος της Επιτροπής για την εξακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων για τη διαδικασία που ακολουθείται, τις δυσκολίες και τις ανάγκες που προκύπτουν για το θέμα αυτό.

Ο κ. Ζαχαρίας Ζαχαρίου έδωσε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το θέμα αυτό, ξεδίπλωσε τόσο ανθρώπινες, επιστημονικές και πρακτικές πτυχές του θέματος. Τα παιδιά της Δ', Ε΄ και Στ' τάξης που βρέθηκαν στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του σχολείου μας και παρακολούθησαν την παρουσίαση, είχαν αμείωτο ενδιαφέρον και αρκετά ερωτηματικά για το θέμα αυτό.