Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Μουσείο Υπολογιστών για το τμήμα Δ1

Στις 14 Νοεμβρίου 2018 τα παιδιά του τμήματος Δ'1 είχαν τη χαρά μαζί με τις εκπαιδευτικούς τους να μετέχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Μουσείο Υπολογιστών.

Κάτω από τον τίτλο ''Understanding the Past, Coding Our Future'' τα παιδιά εξοικειώνονται με ψηφιακές δεξιότητες και παράλληλα μαθαίνουν την εξέλιξη των υπολογιστών από το 2200 π.Χ. μέχρι και το 2000 μ.Χ. μέσα από περισσότερα από 100 διαδραστικά εκθέματα.

Τα παιδιά μεταξύ άλλων είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τα κόκκαλα του Νάπιερ για εύρεση γινομένου, να εργαστούν σε αυθεντικά μηχανήματα της δεκαετίας του 1970, 1980, 1990, να γράψουν το δικό τους πρόγραμμα σε BASIC.