Παιδεία για τα Μέσα

Στις 15 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε βιωματικό εργαστήριο σε θέματα «Παιδείας για τα Μέσα».

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου υλοποίησαν  βιωματικό εργαστήριο με τους μαθητές της Στ', στο πλαίσιο της δράσης που αφορά στην «Παιδεία για τα Μέσα».

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν όσον αφορά στην καθημερινή επαφή και την έκθεσή τους στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και το διαδίκτυο, καθώς και στην ανάπτυξη κριτικής αντιμετώπισης των πληροφοριών και των μηνυμάτων που λαμβάνουν.