Ενημέρωση γονέων για το πρόγραμμα Διαμεσολάβησης

Στις 6 Φεβρουαρίου 2019 οι γονείς προσκλήθηκαν στο σχολείο για να ενημερωθούν από εκπρόσωπο του Παρατηρίου για τη Βία στο Σχολείο για το Πρόγραμμα Διαμεσολάβησης. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται πρώτα με εκπαίδευση μελών του προσωπικού, τα οποία στη συνέχεια θα εκπαιδεύσουν μαθητές και θα εφαρμόσουν τις πρακτικές διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις διαφωνιών / συγκρούσεων μαθητών.