Κινητή Μονάδα Ζωής ''ΜΕΝΤΩΡ''

Το σχολείο μας φιλοξένησε για ένα δεκαήμερο την Κινητή Μονάδα Ζωής ''ΜΕΝΤΩΡ'', δίνοντας την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά του σχολείου μας να μετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια με θέματα Αγωγής Ζωής. Τα προγράμματα στοχεύουν στη γνωριμία με τον εαυτό μας, στις υγιείς κοινωνικές σχέσεις, στην ενδυνάμωση του εαυτού μέσα στο κοινωνικό σύνολο και στην αντίσταση στους εθισμούς.

Η παρουσία της Κινητής Μονάδας ξυπνά το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των παιδιών και η υλοποίηση του προγράμματος εντός της είναι για τα παιδιά μια μοναδική εμπειρία.