Ακεραιότητα και διαφάνεια στην εκπαίδευση

Στις 20 Ιανουαρίου 2020 έγινε η παρουσίαση του θέματος 'Ακεραιότητα και Διαφάνεια στην εκπαίδευση' από τον Οργανισμό Κυπριακού Φόρουμ Ακεραιότητας (Ε' και Στ' Τάξη)