Άσκηση Πολιτικής Άμυνας - 14 Νοεμβρίου 2019

Στις 24 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε άσκηση Πολιτικής Άμυνας για αντιμετώπιση πιθανού σεισμού. Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί προχώρησαν σε εκκένωση του σχολείου, συγκεντρώθηκαν στο γήπεδο και έγινε γνωριμία με τα καθήκοντα των ομάδων Πολιτικής Άμυνας (ομάδες διάσωσης, πρώτων βοηθειών, φροντίδας και μέριμνας, πυρόσβεσης και ασφάλειας).