Δικοινοτικό Πρόγραμμα 'Imagine"

Τα παιδιά της Δ΄2 λαμβάνουν μέρος στο Imagine, ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Αντιρατσισμό/ Εκπαίδευση για έναν Πολιτισμό Ειρήνης. Στις 23 Ιανουαρίου συμμετείχαν σε προκαταρκτικό εργαστήρι (πριν την συνάντηση με μαθητές/τριες από την τουρκοκυπριακή κοινότητα). Εκπαιδευτές/ριες του ‘Imagine’ επισκεφθήκαν την τάξη και οργάνωσαν για τα παιδιά βιωματικές δραστηριότητες συζητώντας θέματα στερεοτύπων, διακρίσεων και ρατσισμού, ως συνιστώσες της κουλτούρας της βίας, και προετοιμάζοντας τις συνθήκες για τη δικοινοτική συνάντηση στο Σπίτι της Συνεργασίας.