Δραστηριότητες

Το σχολείο μας δραστηριοποιείται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, ώστε να επιτύχει τους στόχους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, όπως και τους ειδικούς στόχους που θέτει..Γενικότερος σκοπός είναι να προσφερθούν στα παιδιά ποικίλες εμπειρίες, που θα βοηθήσουν την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών.

Δραστηριότητες 2021-2022

Δραστηριότηες 2017-2020