Δράση μαθηματικών - Ε΄1

Στις 21 Φεβρουαρίου 2020, τα παιδιά της Ε΄1 είχαν την ευκαιρία να κάνουν μάθημα Μαθηματικών για την αφαίρεση μικτών αριθμών με μητέρα, την κα Δέσπω Αγαθαγγέλου (Μαθηματικός).