Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά - Στ΄ τάξη - 6 Νοεμβρίου 2019

Στις 6 Νοεμβρίου 2019 τα παιδιά της Στ΄ τάξης συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά. Το πρόγραμμα που παρακολούθησαν με θέμα " Μονοπάτια του Τροόδους, τα Καληδόνια", βοήθησε τα παιδιά να  γνωρίσουν τα μονοπάτια της φύσης στο Τρόοδος, να εκτιμήσουν τη σημασία τους, να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και να συνειδητοποιήσουν την προσωπική ευθύνη που έχει ο καθένας μας για τη διατήρηση και την προστασία τους