Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ελευθερίας 10
2235 Λατσιά,
Λευκωσία
Τηλέφωνα: 22483520
Τηλεομοιότυπο: 22572212
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dim-latsia1-lef@schools.ac.cy

 

(% contact %)