Επισκέψεις Γονέων

Η συνεργασία οικογένειας - σχολείου θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα εχέγγυα σχολικής επιτυχίας. Το σχολείο είναι πάντα ανοιχτό να συζητήσει και να συνεργαστεί με τους γονείς σε διάφορα επίπεδα, επιδιώκοντας πάντα την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων των παιδιών.

Το πρόγραμμα επισκέψεων εκπαιδευτικών παρουσίαζει την ώρα, κατά την οποία ο κάθε εκπαιδευτικός είναι στη διάθεση των γονέων για οποιαδήποτε συζήτηση. Σε περίπτωση που ο γονέας ή κηδεμόνας του παιδιού δεν μπορεί να επισκεφθεί το σχολείο στην τακτή ώρα, το προσωπικό είναι έτοιμο να διευθετήσει κάποια άλλη ώρα για συνάντηση, μετά από συνεννόηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019 - 2020