Επιτήρηση

Στο σχολείο μας λειτουργεί επιτήρηση μαθητών μετά τις 13:05 - 16:00.

Υπεύθυνος για την οργάνωση και τη διαχείριση του θεσμού της επιτήρησης είναι ο Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου.