Κανονισμοί Σχολείου

Οι κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Κατά τη σχολική χρονιά 2015 - 2016, το Υπουργείο Παιδείας έχει εκδόσει και έχει αποστείλει στις οικογένειες τον "Σχολικό Οδηγό για Γονείς και Μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης 2015 - 2016". 

Μπορείτε να έχετε και ηλεκτρονική πρόσβαση στον πιο πάνω οδηγό: enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp3341b