Μαθητές

Τα 229 παιδιά, που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο Λατσιών Α' για τη σχολική χρονιά 2021-2022, είναι κατανεμημένα σε 12 τμήματα, 2 τμήματα ανά τάξη. Η κατανομή των μαθητών ανά τάξη, τμήμα και φύλο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
 
 

 

ΤΜΗΜΑ/ΤΑΞΗ

 

ΑΓΟΡΙΑ

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

Α’

Α΄1

11

10

21

Α΄2

11

10

21

ΣΥΝΟΛΟ

22

20

42

Β’

Β΄1

6

7

13

Β΄2

5

10

15

ΣΥΝΟΛΟ

11

17

28

Γ’

Γ΄1

                8 12 20

Γ΄2

7

12

19

ΣΥΝΟΛΟ

15

24

39

Δ’

Δ΄1

12

5

17

Δ΄2

9

8

17

ΣΥΝΟΛΟ

21

13

34

Ε’

Ε΄1

7

12

19

Ε΄2

7

12

19

ΣΥΝΟΛΟ

14

24

38

Στ’

Στ΄1

10

15

25

Στ΄2

12

11

23

ΣΥΝΟΛΟ

22

26

48

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

105

124

229