Μαθητές

Τα 248 παιδιά, που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο Λατσιών Α' για τη σχολική χρονιά 2019-2020, είναι κατανεμημένα σε 12 τμήματα, 2 τμήματα ανά τάξη. Η κατανομή των μαθητών ανά τάξη, τμήμα και φύλο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
 
 

 

ΤΜΗΜΑ/ΤΑΞΗ

 

ΑΓΟΡΙΑ

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

Α’

Α΄1

8

12

20

Α΄2

8

12

20

ΣΥΝΟΛΟ

16

24

40

Β’

Β΄1

12

6

18

Β΄2

10

7

17

ΣΥΝΟΛΟ

22

13

35

Γ’

Γ΄1

8

13

21

Γ΄2

7

13

20

ΣΥΝΟΛΟ

15

26

41

Δ’

Δ΄1

12

13

25

Δ΄2

12

12

24

ΣΥΝΟΛΟ

24

25

49

Ε’

Ε΄1

9

9

18

Ε΄2

9

9

19

ΣΥΝΟΛΟ

18

19

37

Στ’

Στ΄1

10

10

20

Στ΄2

12

8

20

ΣΥΝΟΛΟ

22

18

40

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

117

125

242