Μαθητές

Τα 248 παιδιά, που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο Λατσιών Α' για τη σχολική χρονιά 2018-2019, είναι κατανεμημένα σε 12 τμήματα, 2 τμήματα ανά τάξη. Η κατανομή των μαθητών ανά τάξη, τμήμα και φύλο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
 
 

 

ΤΜΗΜΑ/ΤΑΞΗ

 

ΑΓΟΡΙΑ

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

Α’

Α΄1

12

6

18

Α΄2

8

8

16

ΣΥΝΟΛΟ

20

14

34

Β’

Β΄1

7

12

19

Β΄2

7

13

20

ΣΥΝΟΛΟ

14

25

39

Γ’

Γ΄1

12

13

25

Γ΄2

12

12

24

ΣΥΝΟΛΟ

24

25

49

Δ’

Δ΄1

9

10

19

Δ΄2

9

11

20

ΣΥΝΟΛΟ

18

21

39

Ε’

Ε΄1

10

9

19

Ε΄2

12

8

20

ΣΥΝΟΛΟ

22

17

39

Στ’

Στ΄1

14

10

24

Στ΄2

14

10

24

ΣΥΝΟΛΟ

28

20

48

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

126

122

248