Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Το ωρολόγιο πρόγραμμα με το οποίο λειτουργεί το σχολείο φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. Να σημειωθεί ότι κάθε Δευτέρα, μεταξύ 07:30 - 07:45 γίνεται η παραλαβή του ταμιευτηρίου. Σε περίπτωση που η Δευτέρα είναι αργία, το ταμιευτήριο λαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο και στον αντίστοιχο χρόνο την Τρίτη.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΩΡΑ

1η

07:45 – 08:25

2η

08:25 – 09:05

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

3η

09:25 – 10:05

4η

10:05 – 10:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

5η

10:55 – 11:35

6η

11:35 – 12:15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

7η

12:20 – 13:05