Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα στο ΚΠΕ Κάβο Γκρέκο - Γ΄ τάξη - 23 Οκτωβρίου 2019

Στις 23 Οκτωβρίου 2019, τα παιδιά της Γ΄τάξης συμμετείχαν σε περιβαλλοντικό πρόγραμμα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης στο Κάβο Γκρέκο. Παρακολούθησαν μονοήμερο πρόγραμμα με θέμα τους πράσινους θησαυρούς του Κάβο Γκρέκο. Είχαν την ευκαιρία να :

Γνωρίσουν περιβαλλοντικές έννοιες που σχετίζονται με τη χλωρίδα (π.χ. ενδημικός είδος, απειλούμενο είδος).
Γνωρίσουν το χαμηλό δάσος αοράτου στο Κάβο Γκρέκο και να το συγκρίνουν με άλλους τύπους δασών της Κύπρου.
Μελετήσουν, βιωματικά, τα φυτά μέσα στο φυσικό τους περιβάλλον και να αντιληφθούν τον πλούτο και την ποικιλότητά τους.
Διακρίνουν διάφορες ομάδες φυτών με βάση τη μορφή ανάπτυξής τους, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους.
Αναγνωρίσουν χαρακτηριστικά είδη φυτών του Κάβο Γκρέκο.
Γνωρίσουν ενδημικά και απειλούμενα είδη φυτών της Κύπρου και να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη προστασίας τους.
Μελετήσουν τους κινδύνους που απειλούν τη χλωρίδα της Κύπρου και τις επιπτώσεις που έχει η μείωση της βιοποικιλότητας λόγω των ανθρώπινων παρεμβάσεων.
Ενημερωθούν για το δίκτυο «Φύση 2000» στην Κύπρο και για διάφορα μέτρα προστασίας και διατήρησης της χλωρίδας της Κύπρου.
Συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για προστασία και διατήρηση των φυτών μέσα από την αειφόρο διαχείριση των διάφορων περιοχών και να
Αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης οργάνων παρατήρησης και αναγνώρισης