Περιβαλλοντικό πρόγραμμα στο πάρκο Αθαλάσσας - Β΄ τάξη - 4 Νοεμβρίου 2019

Στις 4 Νοεμβρίου 2019 τα παιδιά της Β΄ τάξης είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το  Πάρκο Αθαλάσσας. Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολούθησαν γνώρισαν τη βλάστηση του δάσους, αντιλήφθηκαν το ρόλο και τη σημασία του στη ζωή των κατοίκων, αναζήτησαν ανθρώπινες δραστηριότητες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή στο δάσος και ευαισθητοποιήθηκαν στην προστασία του.