Προσφυγόσημο από τα παιδιά της Δ΄1

Μεταξύ των δράσεων για το " Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι", τα παιδιά μελέτησαν το πρόσφυγόσημο ή προσφυγικό γραμματόσημο της Κύπρου που παρουσιάζει ένα κοριτσάκι προσφυγόπουλο της Κύπρου ανάμεσα στα συρματομπλέγματα. Αποτελεί μία εικόνα που συγκινεί βαθιά όλους και συνοδεύει την κυπριακή αλληλογραφία... Στη συνέχεια τα παιδιά φιλοτέχνησαν το δικό τους προσφυγόσημο.