Συμμετοχή Ε΄ τάξης σε Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα στο Κάβο Γκρέκο

Στις 21 Οκτωβρίου 2019, τα παιδιά της Ε΄τάξης συμμετείχαν σε περιβαλλοντικό πρόγραμμα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης στο Κάβο Γκρέκο. Παρακολούθησαν μονοήμερο πρόγραμμα με θέμα τη χλωρίδα και την πανίδα του Κάβο Γκρέκο. Είχαν την ευκαιρία να :

  • Γνωρίσουν βασικές περιβαλλοντικές έννοιες που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα (χλωρίδα, πανίδα, ενδημικό είδος, απειλούμενο είδος κ.ά.).
  • Γνωρίσουν χαρακτηριστικά είδη της χλωρίδας και της πανίδας του ΚάβοΓκρέκο και της Κύπρου γενικότερα,
  • Ενημερωθούν για το δίκτυο και τις περιοχές «Φύση 2000», καθώς και την ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία που έχουν για τη διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας στην Κύπρο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο,
  • Γνωρίσουν ενδημικά και απειλούμενα είδη χλωρίδας και πανίδας της Κύπρου και να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για προστασία και διατήρησή τους,
  • Αναγνωρίσουν και ταξινομήσουν διάφορους ζωντανούς οργανισμούς
  • Μελετήσουν τους κινδύνους που απειλούν τη χλωρίδα και την πανίδα της Κύπρου και τις επιπτώσεις της μείωσής της από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις  και να  
  • Αντιληφθούν την ανάγκη για σεβασμό και διατήρηση κάθε μορφής ζωής στον πλανήτη.