Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα ΜΗΔΕΙΑ

Στα πλαίσια της συνεργασίας του σχολείου μας με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και τη συμμετοχή μας στο Ερευνητικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΜΗΔΕΙΑ, πραγματοποιήθηκε σε όλα τα τμήματα παρουσίαση με θέμα: 'Αναπνευστική Υγεία του Παιδιού". 

Με περιγραφές και εικόνες εξηγήθηκε η σημασία της αναπνευστικής υγείας, έγινε αναφορά σε διάφορους παράγοντες που μπορεί να την επηρεάσουν καθώς και σε τρόπους με τους οποίους τα παιδιά και γενικότερα οι άνθρωποι μπορούν να προφυλαχτούν.

Έγινε ενημέρωση και για τη συμμετοχή του σχολείου μας στο ερευνητικό πρόγραμμα ΜΗΔΕΙΑ.