Συναδελφική Παρατήρηση Διδασκαλίας 5/12/2019

Συναδελφική Παρατήρηση Διδασκαλίας της κας Ελένης Αποστόλου για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του σχολείου μας, σε συνεργασία με τη Σύμβουλο των Μαθηματικών του ΥΠΠΑΝ Δρ. Ελένη Δεληγιάννη.