Το Σχολείο μας

Το Δημοτικό Σχολείο Λατσιών Α' είναι ένα από τα τέσσερα δημοτικά σχολεία των Λατσιών. Είναι το αρχαιότερο όλων των δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του δήμου μας. Πρωτοϊδρύθηκε το 1921, ενώ στο σημερινό του χώρο λειτούργησε περίπου 30 χρόνια αργότερα.

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά, φοιτούν στο σχολείο 232 παιδιά, με 23 άτομα εκπαιδευτικό προσωπικό και 5 άτομα βοηθητικό προσωπικό.

Το σχολείο μας προσανατολίζει τους στόχους και τις δραστηριότητές του στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών, στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, όπως και στη βιωματική μάθηση συμπεριφορών και στάσεων αποδοχής και αλληλοσεβασμού, με πρόληψη ή και καταστολή κάθε ρατσιστικής ή εκφοβιστικής συμπεριφοράς.

Η λειτουργία της σχολικής μονάδας για τη φετινή σχολική χρονιά ορίζεται από τα πιο κάτω χρονικά πλαίσια:

ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 - 2016

Έναρξη σχολικού έτους:

7 Σεπτεμβρίου 2015

Έναρξη μαθημάτων:

14 Σεπτεμβρίου 2015

Λήξη μαθημάτων:

15 Ιουνίου 2016

Λήξη σχολικού έτους:

17 Ιουνίου 2016